Eierinseminørkurs

Norsvin har ansvaret for å utdanne eierinseminører på gris i Norge. En eierinseminør er en person autorisert til å bestille rånesæd og inseminere i egen besetning eller besetning der man er ansatt som røkter.

For å bli eierinseminør, deltar du først på et teoretisk dagskurs hos Norsvin. Deretter skal hver enkelt deltaker selv avtale praktisk opplæring i inseminering på gris med en lokal veterinær, fortrinnsvis i egen besetning. Kursdeltakerne må sørge for at veterinæren bekrefter praktisk opplæring på et eget skjema. Det er Mattilsynet som gir tillatelse til eierinseminasjon etter fullført kurs. Søknad til Mattilsynet skrives på et standardskjema; ”Søknad om tillatelse til kunstig sædoverføring på gris i egen besetning”. Norsvin hjelper deg med de nødvendige skjemaer.

I tillegg krever Mattilsynet en form for dokumentasjon som stadfester antall purker i besetningen, slik som produksjonsrapporten, tilskuddssøknaden eller tilsvarende. Sørg for å ha fylt ut søknaden og skaffet dokumentasjon før du møter på kurs.

Etter at Norsvin har mottatt bekreftelse på opplæring fra veterinæren, sendes den inn til Mattilsynet sammen med søknaden og besetningsdokumentasjon. Når Mattilsynet utsteder din autorisasjon som eierinseminør, får du tildelt et personlig inseminørnummer.

Teoridelen av kurset består av:

  • Alt du trenger å vite for å få tilgang på rånesæd
    • Produksjon, bestilling og forsendelse av sæd, priser, regelverk, kontrakt, søknad
  • Alt du trenger å vite om kunstig inseminering av purker
    • Purkas normale reproduksjon, anatomi, brunstsyklus, eggløsning, spermietransport og befruktning.
  • Praktisk øvelse av kunstig inseminering på purkeorganer 
    •  Kunstig inseminering, hygiene og praktisk inseminasjonsteknikk, inseminasjonstidspunkt.

Man må ha kurs i eierinseminasjon for å få tilgang til semin og inseminere i egen besetning. Kursene arrangeres etter behov og derfor er det viktig at du melder din interesse til Norsvin. Send en Epost til Inger Strickert.
For utfyllende informasjon om kurs i eierinseminasjon, kontakt Norsvin på tlf 62 51 01 00 eller Marthe Syverinsen (Epost).

Ressurser:
Søknadsskjema eierinseminering (Mattilsynet)