Modulkurs

Norsvinskolen arrangerer tre ulike modulkurs: kurs i smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og i driftsledelse. Hvert av de tre hovedkursene strekker seg over tre dager, og deltakere som har gjennomført alle tre kursene får tittelen Cand.Pig.

Nytt i 2013, er at "kompetansebevis dyrevelferd" er lagt inn i Norsvinskolen som en viktig del for å oppnå kompetansebevis.

Kursene starter vanligvis på tirsdager kl 1000 og avsluttes torsdager kl 1530. Kursene holdes i hovedsak i Norsvins lokaler i Senter for Avl og Bioteknologi på Hamar, men kurs gjennomføres også regionalt etter behov.

Norsvinskolen søker til enhver tid å benytte de beste foredragholderne i landet innen utvalgte temaer. Programmet oppdateres til enhver tid ut i fra ny kunnskap, dagsaktuelle temaer og tilbakemeldinger fra deltagerne. Det deles ut en fyldig forelesningsperm som dokumentasjon til hvert kurs og deles ut kursbevis etter endt kurs.

Modulkursene kan gjennomføres i den rekkefølgen du ønsker. Her kan du se de viktigste temaene som i dag tas opp på våre tre modulkurs:

Smågrisproduksjon

 • Økonomi og marginalbetraktninger
 • Rekruttering av ungpurker
 • Hvilken gris skal vi utvikle? Muligheter i avlsarbeidet
 • Fôring av purker og smågris
 • Forebyggende helsearbeid, avvenning og stell av smågris
 • Fruktbarhet hos purker. Brunst og bedekningsrutiner
 • Innredninger til føde-,smågris og drektighetsavdeling
 • Ingris og hjelpemidler for styring av produksjonen
 • "Slik gjør jeg det" foredrag av smågrisprodusent med gode resultater

Slaktegrisproduksjon

 • Sjukdom og helse fra avvenning til slakt
 • Økonomi i slaktegrisproduksjon
 • Fôrregistrering på Ingris web
 • Fôring av slaktegris
 • Kravspesifiasjon/ funksjonskrav
 • Ventilasjons- og innredningssystemer
 • Avl for slaktegrisegenskaper
 • "Slik gjør jeg det" foredrag av slaktegrisprodusent med gode resultater

Driftsledelse

 • Planlegging og systematikk i grisehuset
 • Økonomi og lønnsomhetsmål. Markedssituasjonen framover
 • Hvorfor er jeg svineprodusent?
 • Rollen som svineprodusent og bedriftsleder
 • Økonomisk oppsett, analyse av drift/prosjektplan
 • Økonomisk driftsanalyse av en eksisterende produksjon
 • Gården som familiebedrift. Investering i en usikker tid
 • Ulike driftssystemer. Puljedrift
 • Direktørens time
 • Vårt system i grisehuset v/svineprodusent med gode rutiner 

For utfyllende informasjon, kontakt Norsvin på tlf: 62 51 01 00 eller Inger Strickert (Epost).