Ser på mineralinnhold i purkefôr

Ser på mineralinnhold i purkefôr

Norsvins purkefôringsprosjekt har som formål å skaffe mer kunnskap om optimal fôring av purker, både i oppdrettsperioden og i dieperioden. Signe Lovise Thingnes jobber som stipendiat på prosjektet.

I 2011 ble det gjennomført en pilotstudie for å se på mineralsammensetningen i purkefôret i dieperioden. Elektrolyttbalansen i fôret ble justert, for å se om dette kan bidra til at purkene tapper mindre mineralressurser av eget skjelett. Mineralinnholdet i urin, blod og melk analyseres. I tillegg vil ribbein og lårbein fra slaktede purker kjøres gjennom CT-skanneren på Norsvin Delta, for å se om en kan finne tall på beintetthet hos purker sett i forhold til deres produksjon. Prosjektgruppa har deltagere fra NVH, UMB og Felleskjøpet Fôrutvikling.

Nøkkelord: Fag FoU Fôring