Studiehefter

Norsvin gir ut årlige studiehefter, med ulike temaer for hvert år. Studieheftene utarbeides av Norsvin i samarbeid med andre aktører i næringa, og har til hensikt å fremme kompetansebygging blant svineprodusentene, og bidra til gode diskusjoner i studieringer rundt om i landet.

Studiehefter bestilles hos Norsvin på tlf. 62 51 01 00 eller på Epost. Husk å oppgi både leverings- og fakturaadresse når du bestiller hefter.

Forside jobb smart

Jobb smart - tid spart (2016). Årets studiehefte, «Jobb smart – tid spart», er klart til utsending. I år består studieopplegget av et kortfattet hefte og 8 korte videoer med deling av fagstoff, erfaringer og tips til smarte ting fra engasjerte svineprodusenter.

Les mer om studieopplegget her: Studiehefte 2016

Ny gris, nye muligheter!

Ny gris, nye muligheter (2015). I år er det gjort en vri på studieopplegget med et kortfattet hefte og 11 videosnutter med deling av erfaringer fra engasjerte svineprodusenter. Innholdet i heftet og filmene er ment som et diskusjonsgrunnlag i studieringene.

Les mer om studieopplegget her: Studiehefte 2015

Forside studiehefte 2014

 

Tenk litt lenger - er gris penger? (2014). Målet med studieopplegget er å gjøre deg til en bedre leder av din bedrift og samtidig gjøre deg noe mer økonomisk bevisst; - vite litt bedre hvor pengene tjenes og hvor kostnadene ligger.

Les mer om studieopplegget her: Studiehefte 2014

Reddenspedgris
Redd en spedgris (2013). Studieheftet setter fokus på hva du som produsent kan gjøre for å få enda flere grisunger til å overleve fram til avvenning. Det er Helsetjenesten for svin som er hovedansvarlig for utgivelsen, og heftet er nå klart for utsending. Arbeidet har blitt gjennomført som en stor dugnad hvor alle helsetjenestens veterinærer, konsulenter og rådgivere, samt Norsvin har bidratt. Her kan du lese mer om studieheftet. 
 
Bli vis på fôring av gris - forside studhefte
Bestill studieheftet NÅ!! Årets studiehefte – «Bli vis på fôring av gris» - gir en grundig beskrivelse av hvordan man bør fôre grisen, ut fra de nyeste testings- og forskningsresultatene som er tilgjengelige. Det gis konkrete og praktiske tips fra eksperter på de ulike tema. Det er også intervjuer med produsenter. Oppgavene som skal løses, gir hver enkelt deltager mulighet til å gjøre egne tiltak for å bedre eget resultat i svineproduksjonen. Se video som er laget til studieheftet på Youtube.
Grisehus for framtida
Grisehus for framtida (2011) Nybygg eller ombygging av eksisterende hus er blant de tyngste investeringene en svineprodusent kan gjøre. De valgene man tar før og underveis i byggingen skal man leve med i mange år fremover. De har stor betydning for velferd hos dyr og mennesker og vil påvirke driftsøkonomien i overskuelig framtid. Når du skal bygge er det viktig at du finner løsninger som passer for deg og din produksjon.
Sjekkheftet
Sjekkheftet (2010) Målet med dette kursheftet er at svineprodusentene skal komme sammen for å diskutere rutiner og dele erfaringer med hverandre. Dette skal føre til bedre rutiner som igjen skal sikre lønnsomhet gjennom stabile og gode resultater i grisehuset. Dette bør bidra til en bedre og tryggere hverdag for svineprodusentene.
Sterk-i-troen
Sterk i troen - på fôrregistrering (2009)Tittelen på studieheftet taler godt for seg selv. Heftet er utviklet av Norsvin og har som mål å bedre økonomien hos hver enkelt produsent gjennom økt forståelse for fôrregistrering og økt kunnskap rundt fôring.
Avl
Delta for fremtida - studiehefte om avl (2008)Heftet er utviklet av Norsvin og tar sikte på å øke forståelsen av og interessen for norsk svineavl. Gjennom kurset vil svineprodusenten se nytten av Norsvin sitt avlsarbeid og ikke minst se verdien av eget arbeid i grisehuset.
På-helsa-løs
På helsa løs - studiehefte for friskere griser (2007)Studieheftet er utarbeidet i samarbeid mellom Helsetjenesten for svin og Norsvin. For at man skal forstå hensikten med forebyggende helsearbeid og smitteforebyggende tiltak er det viktig at man har kjennskap til de forskjellige smittestoffene; hva som kjennetegner dem og de viktigste egenskapene deres.
Hekta
Hekta på vekta (2006)Heftet tar opp viktige områder for å oppnå holdbare purker med god fruktbarhet og melkeproduksjon, samt friske avvente smågriser med høye vekter. Fôring av purker, fôring av smågris i dieperioden, forebygging av avvenningsproblemer og bruk av ammepurker er sentrale temaer. Heftet er utviklet av Norsvin i samarbeid med Gilde Norsk Kjøtt.
Ventilasjon
Ventilasjon (2005)Kurset er utviklet av Norsvin og inneholder bl.a. anbefalte normer for ventilasjon, ulike alternativer og prinsipper for ventilasjon og styring/regulering av ventilasjonsanlegget. Kurset tar også opp kontroll og drift av anlegget, problemløsning, nødventilasjon/alarm ved ventilasjonssvikt og tilskuddsvarme.
Smågrisproduksjon
Smågrisprodukjson - et omsorgsyrke (2003)Studieheftet bygger på resultater fra «Prosjekt spedgristap» og omhandler rutiner og miljøfaktorer som har innvirkning på tapet i dieperioden. Det inneholder også sjekklister som skal hjelpe deg å finne forbedringsområder i din besetning, slik at du kan forbedre resultatene dine.
Ikkeno-tull
Ikke'no tull - flere med kull (2002)Heftet tar opp de viktigste rutinene for å oppnå høy grisingsprosent og inneholder sjekklister som du skal gjennom for å finne forbedringsområder i din besetning. Det vises også praktiske eksempler fra besetninger med høy grisingsprosent.
Mer-å-hente
Mer å hente på gris - fra griskokk til direktør (2009)Studieheftet handler om hvordan du gjennom registreringer, bedre styring og analyse av resultatene kan oppnå bedre økonomi i svineproduksjonen. De aller fleste har potensial til å få mer ut av produksjonen, problemet er ofte å vite hvor en har mest å hente. Målet er å at du skal komme fram til tiltak for å få bedre resultat.

Lagersalg studiehefter

15.08.2014

Vi har endel tidligere studiehefter på lager, og disse selges nå til sterkt reduserte priser. Heftene selges for kun kr 50 per stk (+porto). For mange av heftene er det nå siste mulighet til å skaffe seg et eksemplar!

Les mer