Tid for studiearbeid

Tid for studiearbeid

Nybygg eller ombygging av eksisterende hus er blant de tyngste investeringene en svineprodusent kan gjøre. Årets studietilbud fra Norsvin har temaet «Grisehus for framtida».

De valgene man tar før og underveis i byggingen skal man leve med i mange år fremover. De har stor betydning for velferd hos dyr og mennesker og vil påvirke driftsøkonomien i overskuelig framtid. Når du skal bygge er det viktig at du finner løsninger som passer for deg og din produksjon.

Årets studiehefte

Studieheftet er utviklet av Norsvin i samarbeid med ulike eksterne fagpersoner. Heftet skal bidra til at svineprodusenter tar riktige og kunnskapsbaserte valg for sin nye driftsbygning. Heftet er på 72 sider og er inndelt i 4 studieenheter, der hver del avsluttes med kontrollspørsmål til leseren, noen mer omfattende oppgaver egnet til diskusjon i studieringen og tips om hvor man kan søke mer informasjon. Studieenhet 1 som omhandler lover og forskrifter, organisering av byggeprosessen, samt konstruksjons- og materialvalg er relevant også i forhold til andre typer bygg enn grisehus. Temaer som tas opp videre i heftet er drifts- og bingesystemer, smittebeskyttelse, ventilasjon, varme og håndtering av fôr, vann og gjødsel. Det presenteres også noen eksempeltegninger fra innredningsbransjen i heftet.

Norsvin håper heftet gir grunnlag for mange gode og interessante diskusjoner i studieringer rundt om i landet, og at dette bidrar til flere vellykkede byggeprosjekter. God planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet er et godt utgangspunkt for grisehus med gode resultater.
Heftet er godkjent av BSF til bruk i studiering uten lærer for inntil 16 timer. For å være berettiget til tilskudd, må ringen bruke minst 12 timer fordelt på minst to dager. Det anbefales imidlertid at studiearbeidet fordeles over minst fire møter. Dersom studieringen ønsker å invitere en foredragsholder til et møte, er det mulig å få dekket reisekostnader for denne gjennom BSF.

Studiehefter bestilles nå fra Norsvin

Tidligere har Bygdefolkets studieforbund (BSF) tatt i mot bestillinger av studiehefter. Heretter skal studiehefter bestilles hos Norsvin på telefon 62 51 01 00 eller Epost. Husk å oppgi både leveringsadresse og fakturaadresse når du bestiller hefter. Innmelding av kurs, som gir mulighet for tilskudd til studiearbeid, gjøres til tlf 22 05 48 30 eller på www.bsfstudie.no

Nøkkelord: Fag Studiehefter