Tomb til topps i Husdyrtreff - igjen!

Tomb til topps i Husdyrtreff - igjen!

Vinnergruppa fra Tomb. Fra venstre Anne-Helene Sommerstad, Elise Røisgård Kirkevold, Ole-Kristian Bruserud, Ingvild Topstad Borge, Per Håvar Moe Nevland (husdyrlektor), Ekke Tapani Lehtisyrjä
og Hege Kathrin Hjerpbakk (praksislærer grisehus).

Tomb videregående skole følger opp gode resultater fra tidligere år, og går også i år til topps på gris i Husdyrtreff, et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Husdyrtreff tilbys årlig, og er et samarbeid mellom Nortura, Tine, Geno og Norsvin.

Årets vinnergruppe på gris bestod av Elise Røisgård Kirkevold, Ekke Lehtisyrjä, Ingvild Borge, Anne-Helene Sommerstad og Ole-Kristian Bruser fra Tomb, tett fulgt av gruppa fra Jønsberg videregående skole.

I husdyrtreff utfører elevene oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau eller svinehold. Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingrisweb på et anomysert bruk, samt en link film på Youtube om rutiner rundt bedekking. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene, deretter finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris.  Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirke relatert oppgave. De skolene som deltar i Husdyrtreff kan også få representanter fra organisasjonene til å holde foredrag for elevene.

Gode forslag på tiltak

Tomb-oppgaven bestod av tre deloppgaver. En driftsoppgave, der nøkkeltall fra besetningen ble presentert og elevene skulle finne forbedringsområder og komme med forslag på hva som bør forbedres og hvordan. En regneoppgave på fôrforbruk på slaktegris og en samvirkeoppgave. Elevene leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator. En representant for Norsvin Østfold vil overrekke vinnerelevene premier på skolens avslutning i juni.

En solid andreplass gikk til Jønsberg Videregående skole, gruppe 1, tredjeplassen til 2. gruppa på Jønsberg. Fjerdeplassen gikk til Mære Landbruksskole. Det var fire veldig gode besvarelser, som det tydeligvis var lagt ned mye jobb med.  

Nøkkelord: Fag Nyheter