Bekrefter funn av MRSA i to besetninger på Haugalandet

Bekrefter funn av MRSA i to besetninger på Haugalandet

De to slaktegrisbesetningene som Mattilsynet forrige uke varslet at hadde sterk mistanke om MRSA-smitte, er nå bekreftet positive. Det gjennomføres utslakting og påfølgende sanering. 

Smitten ble påvist basert på prøver tatt i Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram. 

 

 

Les mer: 

Bekreftet funn av MRSA i to svinebesetninger på Haugalandet (Mattilsynet)

MRSA påvist i to slaktegrisbesetninger på Haugalandet (Animalia)