Bekreftet funn av LA-MRSA i Oppland

Bekreftet funn av LA-MRSA i Oppland

Mattilsynet opplyste før helgen at besetningen i Gran kommune i Oppland med sterk mistanke om LA-MRSA er bekreftet positiv av Veterinærinstituttet. Arbeidet med å kartlegge og ta prøver av kontaktbesetningene er godt i gang. 

Den smittede besetningen er nå pålagt sanering av Mattilsynet, og det forventer svar på de første prøvene fra kontaktbesetningene denne uken. Det er pålagt restriksjoner på tre kontaktdyrehold, dvs. at det ikke er lov å frakte dyr  inn eller ut av gården inntil videre.  Av kontaktbesetningene er det to i Gudbrandsdalen og en i Østfold.

Les mer: 

Bekreftet funn av LA-MRSA i en svinebesetning i Gran kommune i Oppland (Mattilsynet)

 

Norsvin vil ha full erstatning 

MRSA, antibiotikaresistente gule stafylokokker, en trussel mot folkehelsa, og ingen dyresykdom. Dyrene blir ikke syke, og produksjonen i besetningene som smittes påvirkes ikke. Norsvin støtter opp om strategien om å prøve å holde svinepopulasjonen fri for MRSA-bakterier. Det er imidlertid nasjonale myndigheter som gjør vedtak om nedslakting og det bør følgelig være rimelig at det er fellesskapet og ikke bøndene som skal betale for å bekjempe en bakterie som forårsaker allmenfarlig smittsom sykdom hos folk, en jobb som gjøres for folkehelsemyndighetene.

Les mer: 

Forskrift om MRSA-kompensasjon fastsatt (Norsvin)