Full erstatning ved MRSA

Full erstatning ved MRSA

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har nå lekket en positiv nyhet fra Statsbudsjettet. Bøndene som må slakte ned besetningene sine på grunn av antibiotikaresistente bakterier skal ikke lenger lide tap for dette.

Slik ordningen fungerer i dag gis bøndene erstatning for de dyra som må slaktes ut. Husdyrforsikringene dekker så driftstap i ett år. I praksis tar det vanligvis mer enn ett år før produksjonen er i full gang igjen. Det er produksjonstapet ut over det første året som Listhaug nå vil gjøre noe med.
- I og med at dette er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem, er vi svært glad for at bøndene nå ikke skal lide for den viktige jobben de gjør for å sikre folkehelsa, seier styreleder i Norsvin, Geir Heggheim. Vi har jobbet intenst for å få myndighetene til å forstå denne sammenhengen.