Kastrering

Det er publisert en rekke artikler om kastrering i Fagbladet Svin, se svineportalen.no (benytt gjerne søkefunksjonen). 

Oppdatert regelverk for immunologisk kastrering

09.04.2015

Regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) er oppdatert og gjelder fra 7. april 2015. Oppdateringen er gjort på bakgrunn av erfaringene så langt med metoden og tidligere regelverk.

Les mer