LA-MRSA påvist i Rogaland

LA-MRSA påvist i Rogaland

Mattilsynet har fått bekreftet at det er bakterier av typen LA-MRSA (dyreassosiert MRSA) i formeringsbesetningen i HÅ kommune i Rogaland, som ble båndlagt forrige uke. 

Det betyr at produsenten må avlive/slakte dyra. Samtidig har seks av kontaktbesetningene testet negativt for MRSA-bakterier.

– Dette er svært tungt for dem som er berørt, men tiltakene er nødvendige, sier avdelingsleder i Mattilsynet Odd Ivar Berget.  – Dyra blir avlivet og lokalene som er brukt til griser gjennomgår full desinfeksjon.

LA-MRSA-bakteriene som nå er påvist i Rogaland er av samme type som tidligere er påvist i fylket, og i Oppland og Trøndelag. – Dette betyr ikke nødvendigvis at LA-MRSA-tilfellene har en sammenheng, sier Berget.

Negative prøver hos kontaktbesetninger

Samtidig viser analyseresultatene fra Veterinærinstituttet at seks av svinebesetningene som har kjøpt dyr fra produsenten i Hå, er negative for MRSA.

Mattilsynet vil etter planen bli ferdige med å ta prøver av de siste kontaktbesetningene i dag, tirsdag. Flere prøveresultat fra Veterinærinstituttet vil bli klare utover uka.

Ingen dyresykdom

MRSA, antibiotikaresistente gule stafylokokker, en trussel mot folkehelsa, og ingen dyresykdom. Dyrene blir ikke syke, og produksjonen i besetningene som smittes påvirkes ikke. 

For mennesker som allerede har svekket helse kan MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem. 

Ikke farlig å spise kjøtt

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

 

Les mer: 

 

LA-MRSA påvist i Rogaland (Mattilsynet)

LA-MRSA – Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter

Nyttig info hvis du skal testes for MRSA