MRSA

 

Oversikt over viktig informasjon: 

Testing av folk
Mattilsynets MRSA-veileder (hvem skal teste seg, fremgangsmåte ved testing, mm.) 
Hvordan foregår testing av folk for MRSA?
Informasjon om testing for MRSA av personer i kontakt med svinebesetninger. KAN TAS MED PÅ LEGEKONTORET
MRSA-testing av røktere. Informasjon på ulike språk
Smittebeskyttelse i besetningene
Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter (Mattilsynet) 
Smittebeskyttelseskrav inn i KSL-standard
Generelt
Informasjon om MRSA (Mattilsynet)

Informasjon om MRSA-testing av røktere

08.02.2017

Svinenæringen har utarbeidet et eget skriv spesielt tilpasset røktere. Et viktig moment er at testen skal tas av offentlig helsevesen i Norge. Det er utarbeidet informasjon om testing for røktere på norsk + andre språk. 

Les mer

Ny veileder og nye anbefalinger for LA-MRSA/MRSA

21.12.2015

Mattilsynet har i dag lagt ut oppdaterte anbefalinger for testing, behandling og smittebeskyttelse i forbindelse med MRSA og LA-MRSA på sin hjemmeside. Bakgrunnen for oppdateringen er at man nå har fått mer kunnskap om hvordan smitten kommer inn i besetningene.  Målsettingen er å holde MRSA ute av norske husdyrbesetninger, og alle som skal jobbe med husdyr bør være fri for MRSA-smitte. Mattilsynet anbefaler at alle som tror de kan være smittet om å teste seg. I Norge har vi ikke gitt opp arbeidet med å hindre MRSA i svinebesetninger og i 2015 er det bare funnet 4 positive besetninger. 

Les: Informasjon til personer i kontakt med husdyrbesetninger.

Les mer

MRSA: Informasjon om testing av folk og smittebeskyttelse

05.10.2015

Smitte fra folk til svin er den største risikofaktoren for at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. I vårt arbeid med å holde norsk svineproduksjon fri for MRSA, er derfor testing av folk en viktig faktor. Her følger oppdaterte råd. 

Les mer

Hvordan foregår testing av folk for MRSA?

05.10.2015

For å få utført testingen, ta kontakt med lege på stedet der du bor. Det er offentlig helsevesen i Norge som skal utføre testingen.

Les mer