MRSA: Informasjon om testing av folk og smittebeskyttelse

MRSA: Informasjon om testing av folk og smittebeskyttelse

Smitte fra folk til svin er den største risikofaktoren for at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger. I vårt arbeid med å holde norsk svineproduksjon fri for MRSA, er derfor testing av folk en viktig faktor. Her følger oppdaterte råd. 

Norsvin har valgt å oppdatere sine smittevernråd. Norsvins nye råd mht hvem som bør teste seg er:

 

  • Etter besøk i utenlandske svinebesetninger, utenlandske helseinstitusjoner og husdyrkongresser i utlandet bør eier/røkter så fort som mulig teste seg for MRSA. Testen bør foretas i Norge, og inntil negativt prøvesvar foreligger bør man ikke gå inn i grisehuset.
  • Ved ansettelse av personer fra andre land bør disse testes negativt for MRSA før de kan begynne å jobbe i grisehuset. Testen bør foretas i Norge.
  • Utenlandske rådgivere, servicepersonell og lignende som ikke er testet fri for MRSA etter ankomst til Norge bør benytte følgende beskyttelsesrutiner:
  • Før man går inn i besetningen gjennomføres dusj inkludert hårvask, grundig vask og desinfeksjon av hender. Dusj bør skje i forbindelse med passering av smitteslusa eller i nærmeste dusj på gården.
  • I husdyrrommene benyttes kirurgisk munnbind, hodeplagg og engangshansker i tillegg til besetningens overtrekksklær og støvler. Overtrekksklær og hodeplagg vaskes ved 60 grader daglig etter bruk.

Med «besøk i utenlandske helseinstitusjoner» menes innleggelse på sykehus eller gjennomført tannbehandling. Folkehelseinstituttet anser ikke et vanlig besøk på legekontor uten at det er gjort inngrep som risikobesøk.

Norsvins råd er at første strekpunkt også gjelder alle som rutinemessig er i norske svinebesetninger.

Merk at Norsvins råd altså er en ytterligere innstramming i forhold til det som ligger i KSL-standarden.

Les mer:

Smittebeskyttelseskrav inn i KSL-standard

Det er svært viktig at norske svineprodusenter støtter opp om disse rådene, slik at vi sammen legger til rette for at norsk svineproduksjon kan holdes fri for MRSA. Resistens er et alvorlig folkehelseproblem, og det er hensynet til folkehelsa som gjør at vi jobber for en MRSA-fri svineproduksjon.