Mangel på erstatning truer kampen mot MRSA

Mangel på erstatning truer kampen mot MRSA

«Frykter MRSA-kampen havarerer», skriver Bondebladet, og sikter til mangelfulle erstatninger og sen utbetaling, noe som kan true MRSA-bekjempelsen.
Besetninger som har gjennomført sanering ennå ikke har fått erstatningsutbetalinger, eller så har de kun fått utbetalt deler av beløpet de skal ha krav på etter gjeldende ordninger. I tillegg er det stor frustrasjon over at erstatningsbeløpene er for lave. Disse forholdene gjør at man frykter at svineprodusenter ikke kan og vil støtte opp om målsettingen om å bekjempe LA-MRSA i fremtiden.

– Når man må kjempe så mye for å få ut erstatningene, gjør det noe med hele prosjektet, sier Norsvins styreleder Geir Heggheim til Bondebladet. - Det kan stoppe opp. Man er avhengig av en felles «drive» for å klare å gjennomføre dette og lignende prosjekter. Og hvis det skal være slik at de som tester positivt blir pålagt hundretusener i tap, vil det kunne slå beina under hele samarbeidsprosjektet. - Jeg er veldig bekymret for motivasjonen blant bøndene.

Svinenæringa har mottatt svært stor annerkjennelse fra humanmedisin-siden når det gjelder LA-MRSA. Dette gjelder både den bevisste måten vi bruker antibiotika på, og ikke minst hvordan vi helhjertet har gått inn for å avdekke situasjonen og i neste omgang fjerne bakteriene.

– Helsevesenet sparer milliarder på at vi fjerner bakterien i grisefjøsene. Myndighetene burde sette pris på innsatsen bøndene gjør, og gi dem pengene de så sårt trenger, sier Odd Magne Karlsen, spesialveterinær ved Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Han merker en holdningsendring ute blant bøndene, nå som erstatningene etter sykdomsbekjempelsen uteblir.

Les artikkelen i papirversjonen av Bondebladet denne uken, eller på nett her.

Se også:
Lite antibiotikaresistente bakterier blant norske griser
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/MRSA/lite_antibiotikaresistente_bakterier_blant_norske_griser.14890
http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/hva_skjer_i_de_svinebesetningene_som_er_smittet.14096