Mistanke om LA-MRSA

Mistanke om LA-MRSA

Det er mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag. Mattilsynet følger opp besetningen og dens kontaktbesetninger i samsvar med forvaltningsmodellen som ble brukt ved overvåkning av LA-MRSA i 2014. Les mer på Mattilsynets hjemmeside

Se også www.animalia.no for informasjon.