Mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Oppland

Mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Oppland

Det er mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Oppland. Mistanken er basert på foreløpig resultater fra prøver Mattilsynet tok i besetningen i uke 32. Besetningen har kombinert produksjon, med smågris, purker og slaktegris. 

Mattilsynet regner med å få endelige svar på prøvene fra Veterinærinstituttet i siste del av uke 33, og er i full gang med å kartlegge kontaktbesetningene til gården. 

 

Les mer: 

Mistanke om LA-MRSA i en svinebesetning i Gran kommune i Oppland (Mattilsynet)

Se også: 

LA-MRSA – Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter (Animalia)

Nyttig info hvis du skal testes for MRSA