Norsvins høringssvar om kompensasjon ved LA-MRSA

Norsvins høringssvar om kompensasjon ved LA-MRSA

"LA-MRSA er ingen smittsom dyresykdom og bøndene skal derfor ikke dekke kostnadene ved sanering", det er Norsvins hovedbudskap i høringssvaret som er oversendt Landbruksdirektoratet.

I februar sendte Landbruksdirektoratet ut "forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA" til høringsinstansene. Norsvin har videresendt høringen til fylkeslagene, og Norsvins innspill sammenfatter derfor synspunkter fra hele tillitsmannsapparatet, og er endelig behandlet i Norsvins styre 9. april 2015.

Norsvins hovedpunkter er:

  • LA-MRSA er ingen smittsom dyresykdom og bøndene skal derfor ikke dekke kostnadene ved sanering
  • Forsikringsordningene skal ikke belastes ved erstatning
  • Erstatningen skal skje ut fra dokumentert tap
  • Det etableres et system for enkel og rask forskuddsutbetaling i erstatningssaker

Her finner du hele høringssvaret: