Nyttig info hvis du skal testes for MRSA

Nyttig info hvis du skal testes for MRSA

Folkehelseinstituttet vil oppdatere MRSA-veilederen med informasjon om testing av personer i kontakt med svinebesetninger. Før dette er på plass, kan dette være nyttig informasjon å ta med til lege.

Informasjon om testing finner du her:

 

 

Les også mer om saken på Animalias sider her.