Oppdatert regelverk for immunologisk kastrering

Oppdatert regelverk for immunologisk kastrering

Regelverket for kastrering ved vaksinasjon (VAK-griser) er oppdatert og gjelder fra 7. april 2015. Oppdateringen er gjort på bakgrunn av erfaringene så langt med metoden og tidligere regelverk.

Endringene i regelverket innebærer at det må gå minst 4 uker fra siste vaksinering til slakting (tidligere 3). Den andre endringen er at gebyret som gis dersom det påvises androstenon over grenseverdien i prøver fra slaktet reduseres fra kr. 10 000 til kr. 3 000.

 

Les mer her:

Kastrering ved vaksinasjon – oppdatering av regelverket (Animalia)

Immunkastrering av gris (Nortura)