Smittebeskyttelseskrav inn i KSL-standard

Smittebeskyttelseskrav inn i KSL-standard

Utover testing av personer er smittebeskyttelsestiltak avgjørende for å unngå MRSA-smitte. I mai ble det tatt inn oppdaterte smittebeskyttelseskrav spesielt rettet mot MRSA i KSL-standarden for svin.

Her finner du de oppdaterte kravene: www.matmerk.no/cms/files/2332

Nedenfor gis det et utdrag av tiltak i KSL-standarden som gjelder for personer med uavklart MRSA-status (jfr. testings-anbefalinger over) eller personer som har fått påvist MRSA:

  • Bruk besetningens smittesluse.
  • Der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i grisehuset.
  • Heng urene klær i uren sone, helst i et skap som bare brukes til dette.
  • Vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir.
  • Skift til overtrekkstøy og skotøy som brukes i besetningen.
  • Bruk hodeplagg, engangshansker og maske av standard FFP-3 uten ventil.
  • Det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag, og arbeidstøyet skal vaskes ved minst 60 ºC.

Merk at Norsvin nå en ytterligere innstramming i forhold til det som ligger i KSL-standarden. Les Norsvins råd her: MRSA: Informasjon om testing av folk og smittebeskyttelse