Status MRSA i Rogaland

Status MRSA i Rogaland

Mattilsynet har onsdag 9. september fått bekreftet av Veterinærinstituttet at fem svinebesetninger i Rogaland er positive for MRSA-bakterier.

Det er tidligere påvist LA-MRSA i en formeringsbesetning i Hå kommune. Mattilsynet har kartlagt 55 kontaktbesetninger, og har tatt prøver av alle disse. Veterinærinstituttet har nå analysert alle prøvene.

Status kontaktbesetninger, onsdag 9. september er:

Negative prøver: 50

Positive prøver: 5

 

Ingen dyresykdom

MRSA, antibiotikaresistente gule stafylokokker, en trussel mot folkehelsa, og ingen dyresykdom. Dyrene blir ikke syke, og produksjonen i besetningene som smittes påvirkes ikke. 

For mennesker som allerede har svekket helse kan MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem. 

Ikke farlig å spise kjøtt

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

Les mer: 

Status MRSA i Rogaland (Mattilsynet)

LA-MRSA – Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter

Nyttig info hvis du skal testes for MRSA