Svinenæringa støtter målet om å utrydde LA-MRSA

Svinenæringa støtter målet om å utrydde LA-MRSA

Svinenæringa og myndigheter samarbeider tett for å bekjempe LA-MRSA. Våren 2013 ble det for første gang oppdaget antibiotikaresistente stafylokokkbakterier (LA-MRSA) i norske svinebesetninger.

Mattilsynet har iverksatt en rekke tiltak, både for å bekjempe smitte i de positive besetningene og for å få oversikt over hvor utbredt bakterien er i norsk svineproduksjon.
 
Les mer om saken hos Mattilsynet og Animalia.
 

Nøkkelord: Helse