Begynte på norsk initiativ

Donald Huftalin

– Vi får 27 avvente griser per årspurke, og vi liker dyra. Det er fire-fem flere enn gjennomsnittet i Usa. Men det går an å greie flere også, sier Donald R. Huftalin.

Han startet med gris i 1964, og driver i dag sammen med sønnen Bert i deres felles produksjonsselskap Hufco LLC i Illinois. Overgangen til norsvingenetikk skjedde ikke før for tre år siden, og det skjedde kanskje litt tilfeldig.

 – Jeg liker å reise, og mener at jeg har et åpent sinn. Sammen med et tjuetalls andre amerikanske svineprodusenter reiste jeg rundt i flere europeiske land i 1973. Blant annet besøkte vi garden til Bøhnsdalen i Akershus. Det ville seg slik at sønnen min, Bert, senere reiste over til Bøhnsdalen for å jobbe i grisehuset der og andre steder.

For noen år siden var Harald Bøhnsdalen i Des Moines, og da ringte han og ville møte Bert. Det ble starten på vår kontakt med norsvingenetikk, sier Don Huftalin. For få år siden var det tøffe økonomiske forhold i amerikansk svineproduksjon. Mange tapte mye penger. Huftalin hadde store nok jordressurser til å greie seg. De har blant annet ei god fôrmølle hjemme. De har 1 800 purker i integrert produksjon, fordelt på tre forskjellige produksjonssteder. Det er fordeler og ulemper med det, men når de ble rammet av PRRS så var det en fordel at bare en av enhetene ble rammet. 60 prosent av produksjonsfasilitetene eier de sjøl, resten leies. Det er nokså vanlig med slike leiekontrakter.

I år planlegger de å bygge en helt ny smågrisavdeling, men det er ikke bare enkelt. Det må innhentes tillatelser fra naboer og myndigheter. Det må være gjødselplaner, og så og så stort areal bak grisene. Det hører 2 100 acres til eiendommen, eller 8 500 dekar.

De produserer egne hybridpurker ved bruk av norsvinsæd. Det er ikke kjøpt inn livdyr, så avlskjernen i besetningen går gradvis over til å bli renraset Norsvin. Dette tar tid, men produktiviteten i besetningen har allerede gått opp med mer enn én smågris pr. kull. Lønnsomheten på slaktegris med norsvininnslag er også god. 

Skrevet av Tore Mælumsæter - Des Moines, Iowa