Bøndene bak CCMorgan

Bøndene bak CCMorgan

– Vi ville utvikle slaktegrisproduksjonen til også å omfatte smågrisproduksjon. Det var et stort skritt å ta, sier Greg Brown, en av de fem bøndene som sammen bygde opp CCmorgan. Valget falt på Norsvin som avlspartner på grunn av effektivitet og produktivitet på slaktegrisen.

Familien Brown var egentlig den siste av de fem som hektet seg på CCMorgan-prosjektet. Greg forteller at alle fem drev slaktegrisproduksjon, og de hadde liten erfaring fra smågrisproduksjon. Men de samarbeidet allerede om slaktegrisproduksjon, og nå ønsket to-tre av dem å starte en purkefarm. De lette etter et passende sted, og greide å overtale eieren til å selge. På det tidspunktet var ennå ikke Greg Brown med på prosjektet. De tok kontakt med forskjellige avlsselskaper med tanke på avtaler, og Norsvin USA var ett av dem. 

Vi ville utvikle produksjonen 

– Da ble jeg kontaktet, og jeg syntes også det var spennende å utvikle griseproduksjonen til å omfatte smågrisproduksjon. Vi jobbet med forskjellige avlsselskaper, men vi valgte til slutt det rette. Det er jeg ganske sikker på i dag. Det tok meg og Robyn to-tre uker å si ja til å bli med. Vi fem eierne driver veldig likt, med slaktegriser og produksjon av mais, soya, litt sukkerbeter og sukkermais. Vi erkjente at vi trengte ekstern kompetanse om vi skulle lykkes med et så stort prosjekt. Etter en lang prosess med flere managementselskaper falt valget på SuidaE. Deretter skjedde ting raskt mellom oss, SuidaE og Norsvin med tanke på utstyrskrav, krav til båser og binger osv. Forrige vinter fikk vi inn anbud på bygging, og i fjor sommer var bygginga i full gang. De første grisene kom inn den 6. desember, sier Brown. 

Dette ble vel ikke billig?

– Nei, det ble litt mer enn vi trodde, 6-7 millioner dollar, pluss penger for å komme i gang. Men alle fem eiere tenker langt fram, og vi har tro på dette. Den største utfordringen ble faktisk å bygge i sommer, fordi det regnet så vanvittig mye. Nå er grisene inne, og det er et eventyr som er i gang. Men biosikkeheten er så streng at vi som eier huset ikke engang får gå inn og se på grisene! Her må vi fikse en løsning med TV-overføring, Steve, sier Greg Brown, henvendt til den daglige lederen Steve Bartlett på CCMorgan. Han nikker. 

Vil fôre egne griser 

Selv startet Browns med griser i 1978. Broren hadde noen få purker, og sjøl hadde han 60 slaktegriser. I -96 bestemte han seg for å bygge to slaktegrishus med plass til 1 000 dyr i hvert av dem. Det var mye den gangen, og naboene reagerte negativt. Men da Browns bygde visste de ikke hvor verdifull grisegjødsla skulle bli. I dag får også naboene glede av gjødsla, og alle er fornøyd med at Browns har griser. Nå er målet å eie egne griser, og ikke fôre andres. Selekterte småpurker er Norsvins eiendom, mens eierne av CCMorgan fôrer frem kastratene til slakt. Alle eierne bak CCMorgan har fôret frem kastrater fra norsvinkrysninger tidligere. Lønnsomheten med de slaktegrisene sammenlignet med andre, motiverte eierne til å gå sammen og samarbeide med Norsvin.

Skrevet av: Tore Mælumsæter - Des Moines, Iowa