De tar i mot utlendingene

ÅPNER FJØSENE SINE: Foran fra venstre Ole Kjøs, Vang (Hamar), Ole Bjarne Enger, Stange, Mari Østbye, Eidsvoll. Midterste rekke fra venstre Hilde Prestrud og Lina Marie Neby, som begge tar i mot besøkende på rånetestings- og datatomograferingsstasjonen Delta, Christina Blakstad, Ringsaker, Olav Vold, Stange, Eli Gjerloug Enger, Stange, Elisabeth Gropen, Ringsaker. Bakerst fra venstre Harald Bøhnsdalen, Skedsmo, Sverre Lang Ree, Stange, Lars Hulleberg, Ringsaker, Per Eivind Ellingsen, Ringsaker, Lars Blakstad (delvis skjult), Ringsaker og Harald Gropen, Ringsaker.
ÅPNER FJØSENE SINE: Foran fra venstre Ole Kjøs, Vang (Hamar), Ole Bjarne Enger, Stange, Mari Østbye, Eidsvoll. Midterste rekke fra venstre Hilde Prestrud og Lina Marie Neby, som begge tar i mot besøkende på rånetestings- og datatomograferingsstasjonen Delta, Christina Blakstad, Ringsaker, Olav Vold, Stange, Eli Gjerloug Enger, Stange, Elisabeth Gropen, Ringsaker. Bakerst fra venstre Harald Bøhnsdalen, Skedsmo, Sverre Lang Ree, Stange, Lars Hulleberg, Ringsaker, Per Eivind Ellingsen, Ringsaker, Lars Blakstad (delvis skjult), Ringsaker og Harald Gropen, Ringsaker.

De gjør en jobb som er gull verdt for Topigs Norsvin. Disse besetningseierne tar i mot store og små grupper av besøkende fra inn- og utland, ofte på kort varsel.

I slutten av oktober møttes de for første gang til samling i Hamar. Her ble de vist rundt i Norsvins nye lokaler, men hovedhensikten var naturligvis å utveksle felles erfaringer, samt bli oppdatert og orientert om Topigs Norsvins arbeid på eksportfronten. Her fikk besøksbesetningene en klar forståelse av hvorfor og hvordan de er viktige i salgs- og eksportsammenheng. Det samme gjorde de ansatte på Norsvin Delta. Ved hvert besetningsbesøk er det som regel obligatorisk å besøke rånetestingsstasjonen med computerteknologien også.

Det er blant annet viktig å vise fram det nye mormaterialet TN70, faktisk i større grad enn landsvinet. Noen av de første TN70-kullene ble implementert i Norge og Nederland, og mange er interessert i å studere dem. Flaggskipet vårt, det norske landsvinet, er allerede godt kjent over store deler av verden etter å ha vært mange år i store markeder.

- Oppformeringsbesetninger brukes i mindre grad som besøksbesetninger nå. Vi viser i første rekke fram kommersielle besetninger med resultater som ligger over Ingris-gjennomsnittet, sier Øystein Jørem i Topigs Norsvin. Men også et par slaktegrisbesetninger med tung gris og duroc som far brukes en del i besøkssammenheng, sier han.

Et annet tema for samlingen var naturligvis helse- og smittefare i forbindelse med trafikk av besøkende.