Duroc gav et løft

Kullander

Åhs Säteri i Värmland har hatt ren Duroc fra Norge somfarrase i tre år. De er svært godt fornøyd med tilvekst, kjøttprosent og robuste griser.

Vi er på Värmlandsnes, 2 mil fra Säffle, på ei halvøy som stikker ut i innlandshavet Vänern. Her ligger Åhs Säteri, en gammel svensk herregård fra 1300-tallet. I Sverige har en del herregårder betegnelsen Säteri, det betyr at de har hatt skattefrihet mot at gården har stilt én eller flere riddere til disposisjon for kongen og hæren. Slik var det også på Åhs. Under siste krig var også eieren på Åhs involvert, men da med å hjelpe flyktninger fra Norge. I dag er det derimot gris, korn og skog som gjelder på gården. Det er kornproduksjon på 3 900 dekar og som satellitt får de 68 purker hver fjerde uke. Det er full framfôring av smågrisen, slik at det leveres 9 000 slaktegris i året. – På 90-tallet hadde min far 40 purker og fôret fram i underkant av 900 slaktegris. – Vi har tidoblet dette, men forenklet produksjonen gjennom å være satellitt, forteller Karl-Johan Kullander.

Først med ren Duroc farrase

Kullander og purkeringen var de første i Sverige til å prøve ren Duroc fra Norsvin via Avelspoolen som farrase. De har hatt dette opplegget i tre år nå. – Jeg er veldig godt fornøyd med grisen. Den er livskraftig, vi får bra tilvekst og også høyere kjøttprosent, sier Karl-Johan Kullander. Han mener det ble et klart løft i resultatene etter at de skiftet til Duroc. Særlig siste år har det vært et løft i både tilvekst og kjøttprosent. – Vi slakter ved 90 kilo i snitt og har en gjennomsnittlig kjøttprosent på 59 (tilsvarer ca. 60,5 i Norge), forteller Kullander. Kjøttprosenten i Sverige ligger i snitt på 58 % i følge Animalia. Beregningene i Sverige er forskjellige fra norsk kjøttprosent-beregning. Kullander ligger altså over snittet. For noen år siden lå de under. – Vi er veldig godt fornøyd med norsk Duroc. Vi har særlig sett et løft på tilvekst det siste halve året. Alle våre slaktegrisprodusenter har ren Duroc som farrase og omtrent samtlige har over 900 gram i daglig tilvekst, forteller Peter Gullin, markedsansvarlig i Dahlberg Slakteri. Det er dit grisene leveres. Dahlberg er et privateid slakteri som ligger kun to timer fra Halden i Norge.

Lønnsomt med eget fôr

Åhs Säteri lager eget svinefôr av hvete, bygg, havre og åkerbønner. Soya kjøpes via Norge. Havren testes for DON, og så langt har resultatene vært bra. – Vi får til et fôr som ser ut til å passe grisen, sier Kullander. Å bruke eget fôr er spesielt lønnsomt i denne delen av Sverige. – Vi får 10 øre mindre for kornet enn kystnære områder (transport til kystanlegg koster ca. 10 øre). Å bruke kornet selv blir derfor lønnsomt, forklarer Kullander som også kjøper partier fra noen naboer. Kjøttprisen i dag er rundt 14 NOK pr. kilo eller opp et par kroner fra bunnen. – Når en ikke har nybygd hus, og med lav kornpris er det mulig å tjene litt på grisen med den prisen, sier Kullander, og trolig skal svineprisen videre oppover.

Skrevet av: Erling Mysen. frilansjournalist

Nøkkelord: Norsvin International