Familibedrift satser på Norsvin

familien Mogler

– The proof is in the pudding, sier Dwight mogler. Han og familien driver en lukket svinefarm på 925 purker i nordvestre iowa.

Dwigth Mogler er mer opptatt av hvilke faktiske resultater de oppnår i svineproduksjonen sin enn det avlsselskapene forteller ham at han kan oppnå. Hoveddelen av slekta er involvert i landbruk på en eller annen måte, og der i gården sendes ungdommene ut i verden for å skaffe seg utdannelse og kunnskap. Deretter bærer det hjem igjen til agrare sysler for de fleste av dem. Mogler begynte med gris i 1976, og holdt seg til samme avlsselskap i 30 år, men valgte for tre år siden å gå over til norsvingenetikk. Mogler driver en lukket farm, og kjøper bare inn sæd. Det å bygge opp besetningen med Norsvin mordyr har derfor tatt lang tid. Vi begynte med å bedekke med Norsvin landsvinsæd. Avkommene ble igjen bedekt med Norsvin Landsvin. De 2/3 landsvinpurkene ble så bedekt med Norsvin Yorkshire. Norsvin LD har vært brukt som farrase. Med større innslag av Norsvin på purkematerialet så går vi nå over til en norsvinråne med 2/3 Duroc. Mogler har purkene én plass, og slakte grisene et annet sted. Om ett par år regner de med å være ved målet. Det tar tid å avle over besetningen til å bli 100 % Norsvin bare via sæd. Så langt avvenner Mogler mer enn 2 000 flere smågris på samme antall purker og fødebinger enn før overgangen til Norsvin. Mogler har fem puljer i besetningen. Puljene er kalt opp etter kvinnelige norsvinansatte i Norge, Hilde, Ina, Siri, Tove og Eli. Så langt så er det Tove og Eli som har prestert best med over 15 totalfødte i gjennomsnitt og flest avvent.

Følger godt med 

 – Vi tror at CT-skanningen som Norsvin driver vil gi raskere framgang på rånesiden i tida framover, sier Dwight Mogler. For en drøy måned siden deltok han på et executive program i Texas for amerikanske bønder. Mogler har reist mye i inn- og utland, og han bruker mye tid på å få nye og ukjente impulser. Kontakten med Norsvin fi kk han gjennom sin mangeårige kjenning og «mentor», fôrspesialisten Chad Hagen. Hagen fi kk tidlig kjennskap til Norsvins avlsmateriale igjennom selskapet Christensen Farms. Det var Hagen som introduserte Mogler for norsvingenetikk, og det er han glad for. – Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Det er viktig å knytte til seg flinke folk, og det er viktig å kunne måle ting som skjer. Åpenhet og kommunikasjon er alfa og omega, sier Mogler.

Hele familien med

 Vi treffer Mogler ved middagsbordet i Des Moines under det årlige Iowa Pork Show, som går av stabelen der. Med seg har han både datteren Janae og nevøen Devin Mogler. Det er om å gjøre å trekke familien mest mulig inn i landbruksmiljøet for å formidle kunnskap og interesse. Devin involveres stadig mer i svineproduksjonen, og er kanskje den neste som får ansvaret for den. De driver også storfekjøttproduksjon, og har ei lita gardsmølle som forsyner dem med mye fôr, men ikke alt. Målet er å øke selv forsyningen der også. To tredjedeler mais og en tredjedel soya er hoved ingrediensene i svinefôret, en resept som er vel kjent og mye brukt her i USAs «corn-belt». Men de merker at det har blitt mye tøffere konkurranse om maisen de siste åra på grunn av at bioetanolproduksjonen tar mer og mer av de gyldne godsakene. Grisens fôreffektivitet blir derfor stadig viktigere også her i USA. 

Skrevet av: Tore Mælumsæter, Des Moines, Iowa