Finland for TN70

Finland for TN70

Topigs Norsvins nye hybridpurke, TN70, har gitt produksjonsløft i både Sverige og Finland. Antikainen er finsk toppbesetning innen HK Scan-systemet, med 100 % TN70-purker og en kurve som bare går oppover.

Endelig fungerer det. Etter mye prøving, omstart, og omkopling gir skriveren fra seg en side med de siste produksjonsdataene for Antikainens besetning. Taru Antikainen viser stolt frem siden. Og med rette. I 2016 produserte de 33,4 grisunger per purke per år. Og produksjonen øker fremdeles. Antikainen tror at 34 grisunger per purke per år er mulig i nær fremtid. ’Men fokuset vårt er ikke bare på gode tall. Vi legger også stor vekt på kvaliteten på dyra, -helt frem til slakt’.

Antikainen er tilknyttet HK Scan; en av Nordens største næringsmiddelselskaper og en viktig samarbeidspartner for Topigs Norsvin i Finland, Sverige og Baltikum. HK Scan omfatter både produsenter og industrileddet, og hadde i 2016 et netto salg på nesten 1,9 milliarder Euro.

Flere steg

Plasseringen på toppen av besetningsrangeringene er resultatet av en reise som Antikainen-familien la ut på i 2005, da produksjonen per purke var 22,2 grisunger. Bygningene ble renovert, og bedre driftsrutiner ble innført basert på råd fra slakteriet, fôrleverandøren og HK Scan. I 2012 hadde produksjonen økt til 29,2 avvente grisunger. Det neste skrittet var en gradvis overgang fra LY-hybrider til Topigs Norsvins nye hybridpurke TN70, noe som startet i september 2013. Det er nå 100 % TN70 i besetningen.

Antikainen 2

I Finland har nå så godt som 100 % av purkene i svineproduksjonen Topigs Norsvin-genetikk. Hybridpurka TN70 har gitt store produksjonsløft. 

Tøff markedssituasjon

‘Resultatene kunne vært enda bedre’, forteller Taru Antikainen. Markedssituasjonen i Finland er tøff for tiden. Overproduksjonen har ført til at produsentene reduserer purketallet for å bidra til balanse i markedet. ‘Vi har vært tvunget til å sende noen gode purker til slakt, og står igjen med flere ungpurker, som ikke har like høy produktivitet. Allikevel har vi klart å løfte produksjonen med en grisunge per purke per år, og er fortsatt beste besetning i HK Scan’.

Kvalitetsfokus

‘Vi kan ikke forvente samme løft fremover som vi har hatt i overgangen’, sier Antikainen, ‘men det blir spennende å følge genetikken fremover’. Et viktig fokusområde blir helse og hygiene, og de håper med det å kunne se ytterligere forbedringer i produksjonen. Finsk svineproduksjon har mange likhetstrekk med norske forhold; høy helsestatus, løstgående purker og ingen halekuperte griser.  Hva er den største utfordingen med purkene? ‘Å få i de nok mat’, sier Taru. Med høy produktivitet blir evnen til høyt fôrinntak en viktig egenskap. ’Med TN70 fôrer vi mer enn vi har gjort tidligere, og vi har også bedret kvaliteten på fôret. Uten dette fokuset, ville vi raskt sett innvirkning på produksjonskvaliteten’. Antikainen er en viktig samarbeidspartner for Topigs Norsvin i arbeidet med videreutvikling av fôringsmanualer for TN70.

Rutiner

De har gjort en rekke tilpasninger i rutinene de senere årene. Etter grising sørger Antikainen for at grisungene får sin del av råmelken, før kullene jevnes ut slik at det er samsvar mellom speneantall og antallet unger. Alle purkene vil da ha 13-14 grisunger. De største og sterkeste grisungene avvennes først, og flyttes til egen smågrisavdeling. Gjennomsnittlig avvenningsalder i besetningen er på 30 dager. TN70-avkommene gjør det bra også i slaktegrisperioden. Antikainen antyder en daglig vekst på ca. 1 000 gram. Med 61 % er kjøttprosenten på de slaktede grisene klart over det finske gjennomsnittet på 59 %.

TN70 tar over Skandinavia

Potensialet som ligger i den nye hybridpurka blir mer og mer synlig i Sverige og Finland, når det nå nærmer seg 100 % utskifting av genetikken. I Finland er overgangen så godt som fullført, mens nabolandet i vest også er på god vei til 100 % Topigs Norsvin-genetikk på morsiden i svineproduksjonen. I Finland er svineproduksjonen endret, og økt produksjon en del av bakteppet i en ny æra, hvor industrien er i rask utvikling grunnet bl.a. økt fokus på teknologi og bedre rådgivningstjenester.

I det store bildet ser man en mer kostnadseffektiv produksjon, med flere likhetstrekk til utviklingen ellers i Europa. Det nye purkematerialet har ført med seg andre endringer i besetningene, som endringer i fôringsregimer. Slik sett har annen genetikk gitt nye utfordringer, men tendensen er tydelig, som hos Antikainen, TN70 har vært et viktig steg for økt konkurransedyktighet.

Om Antikainen-besetningen
Antikainen 1
  • Eid av Taru og Matti Antikainen.
  • Lokalisert i den finske kommunen Aura (nord for Åbo).
  • Har 350 purker og produksjon av 1200 slaktegriser per år.
  • Kjøper ungpurkene fra én av HK Scans to store livdyrprodusenter. Ca. 50 % av smågrisen selges videre.
  • Gården har også 250 hektar dyrkbar jord og 100 hektar skog. Mesteparten av kornet som dyrkes, brukes som fôr i produksjonen.
  • Gården sysselsetter seks personer på heltid.

Artikkelen er basert på en artikkel i Topigs Norsvins WE Magazine, opprinnelig skrevet av Peter Loenen, Communication Manager.

Se også: 

Fôringsbrosjyre for TN70

Products: TN70 (Topigs Norsvin)