Fra markedet i USA

Fra markedet i USA

2014 var et avgjørende år for Topigs Norsvin i USA. Betydelige investeringer i langsiktige ressurser beviser vår interesse for det amerikanske markedet.

Fusjonen mellom Topigs og Norsvin ble offentliggjort i 2014 og ble veldig godt mottatt i USA. Topigs og Norsvin er en god match, og utfyller hverandre, blant annet i eierskapsforhold, fokus på forskning og utvikling, produktportefølje og tilstedeværelsen i det globale markedet. Dette gir Topigs Norsvin en unik posisjon for å levere merverdi til hele verdikjeden gjennom produkter og tjenester.

Ny kjernebesetning

Høsten 2014 opprettet Topigs Norsvin USA en ny kjernebesetning på 1200 purker og eksterne testanlegg i de nordlige delene av Wisconsin. De skal ha rene avlslinjer fokusert på markedet i USA; Landsvin, Duroc, og Yorkshire, og i løpet av sommeren også Z-line. Kjernen er direkte koblet til populasjonene i Europa via leveranser av fersk sæd og til den globale avlsdatabasen via data og genotyper. Den nye kjernestammen vil gi muligheter for økt produkttilgjengelighet for raskt og effektiv spredning av genetisk fremgang til det amerikanske markedet.

Kjernen i Wisconsin definerer en sentral del av den nordamerikanske kjernestrukturen sammen med den omfattende infrastrukturen Topigs til nå har bygget opp i Canada. Samtidig bidrar informasjon fra USA til økt sikkerhet i avlsarbeidet her i Norge.

I 2014 forbedret vi driftsinfrastrukturen, og økte kapasiteten til 15 000 purker i avlsbesetninger for produksjon av renraset purker og hybridpurker for salg. De beste avlsbesetningene produserer nå over 30 griser per purke per år konsekvent over flere måneder.

Ny seminstasjon

Topigs Norsvin USA utvidet også det profesjonelle seminnettverket ved å etablere en ny seminstasjon med 200 topp moderne seminplasser i Illinois, USA. I 2014 økte antallet kommersielle seminråner betydelig. For å støtte veksten utvidet vi med nøkkelpersonell innen teknisk støtte og produksjonsstøtte, samt utvidet administrasjonen.

Nå i 2015 bygges også en ny seminstasjon i Minnesota hvor Topigs Norsvin er deleier.

I 2015 og årene fremover vil vi videreutvikle og utvide våre kundeforhold, som utgjør det viktigste fundamentet for Topigs Norsvin i USA. Vi skal fortsatt levere genetisk utvikling i stadig raskere takt, og de tekniske ressursene vil arbeide i hele bransjen for å maksimere det genetiske potensialet. 

GV Stocking 2.17.15_IMG_20150217_073340902

Durocråner på vei inn til Topigs Norsvins nye seminstasjon i Illinois. 

 

Les mer: 90 millioner Topigs Norsvingriser

Se også: www.topigsnorsvin.com