Jeff styrer 35 000 purker og 200 000 slaktegriser

jeff kayser

I USA blir det stadig vanligere å sette bort ansvaret for svineproduksjonen til profesjonelle selskaper. SuidaE er ett av flere slike selskaper, og holder blant annet styr på de 3 000 norske landsvinpurkene i CCmorgan.

– Vi tar hånd om alt som folk trenger. Vi har veterinærer, produksjons spesialister og arbeidsfolk som er spesialopplært til å stelle griser. Til sammen har selskapet vårt nå ansvaret for å drifte cirka 35 000 purker og et par hundre tusen slaktegriser, sier Jeff Kayser. Han er produksjonsdirektør i SuidaE Health and Production, og er dermed også ansvarlig for drifta av Norsvins nye formeringsbesetning CCMorgan med 3 000 landsvinpurker. Grunnen til det er enkel. De fem svineprodusentene som har bygd og startet CCMorgan for svineproduksjon i samarbeid med Norsvin hadde bare slaktegriserfaring. Men de ville intensivere svineproduksjonen, og trengte å alliere seg med ekspertise som kunne ta ansvaret for drifta.

Ikke alle farmere er bedriftsledere 

Kayser forteller at det varierer i hvilken grad SuidaE involverer seg i drifta, det avhenger av ønskene i hvert enkelt tilfelle. SuidaE er uavhengige av leverandører av fôr, genetikk og andre innsatsfaktorer. Selskapet lager sin egen pool av ressurser. De må som regel skreddersy løsninger som er tilpasset eieren, produksjonsforutsetningene og til gangen på arbeidskraft. Ikke minst det siste er et problem for mange farmere i USA. Mange av dem er fl inke til sjøl å jobbe. Men etter hvert som gards bedriften vokser, øker behovet for arbeidskraft, og da får farmeren en helt ny rolle. Ikke alle er like komfortable med den. Rekruttering og håndtering av arbeidskraft krever erfaring og ekspertise. SuidaE tar den jobben. Det har grodd fram en rekke selskaper av typen SuidaE de siste åra i USA, ikke minst i svineproduksjonen.

Deler suksess og fiasko

– Oppgjør for tjenestene kan skje på mange måter, vi fi nner en avtale som passer i hvert enkelt tilfelle. I og med at vi påtar oss stort ansvar for drifts resultatet, så deler vi suksess og fi asko. Våre klienter ser framover. De vil helst være bedre enn gjennomsnittet, sier Kayser. Det er dyrt å etablere ny smågrisproduksjon i midt-Vesten, og det er langt mellom de nye produsentene. Mange vil forbedre den produk sjonen de har, og bli mer effektive. PRRS-spøkelset herjer svineprodusentene i større eller mindre grad, og sjukdommen representerer enorme tap for amerikanske svineprodusenter hvert år.

Døgndrift hos de store 

– CCMorgan ble bygd helt nytt, og det har vært en ekstremt bra start der, sier Jeff Kayser. Deres fôrekspert setter sammen den rette menyen. Det går 90 tonn fôr i uka på CCMorgan. Alt lages ved ei lokal mølle som kjører til Bertha med ren bil hver mandag og tirsdag før den besøker andre kunder. Eiendommen har fôrlager på stedet for 10 dager. Det er 11 ansatte der, og i grisingsperioden er det minst én ansatt i grise huset hele natta. Smågrisene tørkes av, varmes opp og gis optimale oppvekstvilkår.

Skrevet av: Tore Mælumsæter - Des Moines, Iowa