Norsvin USA i vekst

Bjarne Holm

«Healthy, efficient, productive and lean» er Norsvin USAs slagord. Direkte oversatt blir det “sunn, effektiv, produktiv og mager”. I utgangspunktet er slagordet ment å gjenspeile produktet, men inn i 2012 gjelder det også organisasjonen. Kort fortalt, grisen gjør det godt. Nå er det forretningsmodell og riktig satsing de neste to årene som er avgjørende.

Mange spør meg hvorfor Norsvin nå skal lykkes i USA, er det ikke på tide å slutte mens leken er god? Svaret på det er enkelt: vi har brukt 10 år på å bygge merkevaren Norsvin, utbedre svakheter med produktet og lære hva det vil si å selge avlsmateriale i tøff konkurranse. Nå er ikke tidspunktet for å gi seg. Nå er tiden inne for å bygge opp en robust produksjonskapasitet som sørger for norsvinpurker til flere.

Snur man seg og ser bakover kan man være etterpåklok og si at vi skulle ha kommet dit vi er nå tidligere. Mye tidligere hadde dog ikke vært mulig. I 2003, når Norsvin for første gang hadde produkter tilgjengelig, var det ingen som kjente til oss. Produktene våre var helt ukjente. I 2004 begynte vi å få positive signaler fra systemer som hadde bedekt med våre råner. Samtidig ble det klart at de APP-bakteriene som er vanlig i Norge og som vi hadde tatt med over når vi startet foredlingsbesetningen i Sør-Dakota, gjorde at Norsvin ikke ble ansett som sikker helsemessig. Foredlingsbesetningen ble sanert, og produksjonen ble dermed satt tilbake. Samtidig fikk vi etter hvert klare signaler på at holdbarheten på våre dyr var for dårlig. Spesielt gjaldt dette beinkvaliteten. Et forsterket fokus på eksteriør og holdbarhet ble iverksatt, både i Norge og i Norsvin USA. Vi tok syvmilssteg de neste årene med tanke på funksjonelt eksteriør. I dag er det ingen som peker på at dårlig eksteriør er et problem for Norsvin i USA.  

Flere renavlsdyr gir redusert risiko

At Norsvins første formeringsbesetning fikk PRRS kort tid etter at produksjonen var oppe for fullt var et stort tilbakesteg. Beskjeden kom under Gris i ’10 på Hamar. Armene ble brettet opp og en ny forretningsplan ble vedtatt. Risikoen må spres – Norsvin er altfor sårbare med alle våre renrasa dyr i kun én besetning. Samtidig merket Norsvin hvor vanskelig det er å starte nye formeringsbesetninger ut fra en liten foredlingsbesetning med 550 purker (Cheyenne i Sør Dakota). I 2011 ble derfor Norsvins nye foredlingsbesetning, CMS, etablert i samarbeid med Craig Salmela, med ca. 1 200 purker. CMS er avgjørende for Norsvin USAs videre vekst. Det er fra denne besetningen nye formeringsbesetninger skal etableres.  

CCMorgan, ny formeringsbesetning

Ved bruk av Cheyenne og CMS, og hybridpurker fra Norsvins kunde og partner Genetiporc, ble også en ny formeringsbesetning etablert i 2011. Besetningen heter CCMorgan og har 3 000 purker. Eierne av CCMorgan har tidligere født opp slaktegris med norsvingener. Det var utslagsgivende for at de investerte i bygget og valgte Norsvin som avlspartner. Eierne skal fø opp alle kastratene fra CCMorgan. Besetningen drives av selskapet SuidaE. Norsvins rolle i CCMorgan er å bistå med semin av topp kvalitet og unggrismåling av rekruttdyr. Videre skal Norsvin selge hybridpurkene CCMorgan produserer.  

Kun én formeringsbesetning er risikabelt

Norsvin sikrer nå kjøpere av hybridpurker fra CCMorgan. Men én formeringsbesetning alene er risikabelt, og potensielle kunder spør hva Norsvins backup-plan er hvis noe skjer med CCMorgan. Planen for 2012 er å etablere en ny besetning ala CCMorgan med dyr fra CMS, og deretter en eller to til i 2013. For å ha seminråner nok til å håndtere denne økte produksjonen sikres det i 2011 tilgang til nye seminråneplasser på to seminstasjoner.  

Suksesskriterie

Sunne, robuste, høytytende mordyr som bidrar til effektivitet i slaktegrisproduksjonen er til syvende og sist det viktigste suksesskriteriet. Tilbakemeldinger fra markedet, både igjennom utprøvinger mot konkurrerende avlsmateriale i store systemer med mange tusen purker, men også fra vanlige svineprodusenter, forteller oss at vi har nettopp det. Les mer i artiklene som følger.  

Skrevet av Bjarne Holm, styreleder Norsvin USA LLC