Rekordår for Norsvin i Sverige!

Rekordår for Norsvin i Sverige!

Norsvins datterselskap i Sverige, Avelspoolen, kan glede seg over å ha satt nye rekorder i året som gikk. Seminsalget for 2013 økte med 5,5 %. Og en ekstra gledelig inngang i det nye året var det at seminsalget for desember økte med nesten 30 %! 

 

I Sverige selges det nå nærmere 260.000 doser med norsvingenetikk. Samtidig med økningen i seminsalget har også livdyrsalget økt med 13 % i 2013. Norsvin LZ – mor til blant andre Guldgris ble i fjor lansert i Sverige og er en medvirkende årsak til salgsøkningen.

Avelspoolen distribuerer Norsvins genetikk til ca. 35 % av den svenske svinepopulasjonen. Markedet i Sverige har vært sterkt synkende de senere år og det produseres i dag om lag 2,6 mill. kg svinekjøtt. Importen har vært, og er sterkt økende. 

20110525_Persgard_18_1

I 2011 lanserte Avelspoolen produktet ”Guldgris” i det svenske markedet. Guldgris selges som et premium svinekjøtt, og er spesielt fordi det har Norsvin Duroc som far. Guldgris har blitt en suksess i Sverige, og salget viser at forbrukerne setter stor pris på dette produktet. Guldgris blir avlet fram av et utvalg svineprodusenter. Les mer om dette her: www.guldgris.se.

 

Bilder: Bertil Ewertsson driver besetningen Stormgården utanför Rolfstorp i Halland, Sverige, og er en av de utvalgte Guldgris-produsentene (Foto: Avelspoolen/Persgard). 

 

Norsvin eier 50 % av selskapet Avelspoolen AB og resterende eierandel har Föreningen, som består av private slakterier i Sverige. Norsvin har 100 % markedsandel på Landsvin og om lag 35 % andel på Duroc.