Skråblikk mot Europa

Skråblikk mot Europa

Jeg synes alltid det er spennende å reflektere litt rundt det å være bonde i Norge versus Europa og resten av verden. Det er ofte først i det perspektivet en ser hva en har, og hvordan det en har fungerer.

 

Skrevet av: Geir Heggheim, Styreleder Norsvin SA

Gjennom styrearbeidet i Topigs Norsvin har vi vært mye sammen med europeiske bønder og blitt mer kjent med deres produksjonssystemer og rammebetingelser. Jeg pleier å si at i et internasjonalt perspektiv har vi i Norge hatt en svært vellykket landbrukspolitikk, både for bonden, forbrukeren og samfunnet. Selvsagt er det alltid noe som kan bli bedre, men i det store bildet har den norske modellen vært meget vellykket.

Så hva har skjedd globalt de senere årene?

Handelsblokade i øst

Etter at handelsblokaden mot Russland var et faktum sommeren 2014 har det europeiske landbruket, ikke minst svineprodusentene, hatt svært store utfordringer knyttet til overproduksjon og priser på svinekjøtt som har vært langt under kostpris. Svært mange har gått konkurs og det har utspunnet seg en dramatikk som har gjort stort inntrykk på oss norske styrerepresentanter. Vi har vært vitne til dette fra et norsk landbruksperspektiv. Hele situasjonen har også påvirket forretningsaktiviteten i Topigs Norsvin.

Før handelsblokaden var Russland et svært viktig eksportmarked for EU-landene. Krisen i europeisk svineproduksjon kan ofte bli oppfattet til å bare gjelde handelsblokaden, men det er ikke tilfellet. Selvsagt var det svært utslagsgivende, men også andre markeder, spesielt Kina, bikket i mot samtidig. Det ble satt i verk storstilt innfrysing av gris etter at Europakommisjonen måtte gripe inn med offentlig støtte. Lageret er nå borte, store andeler har gått til Kina og Øst Asia, som definitivt er de største eksportmarkedene, men det er også der europeiske bønder blir sterkest utfordret av svinekjøtteksport fra USA. 

Artikkel Geir 1

Økt produksjon i EU

Nest etter Kina er EU verdens største produsent av svinekjøtt og i følge "US Department of Agiculture's bureau",  forventes EU's samlede produksjon av svinekjøtt å nå ny rekord på 23.35 millioner tonn i 2017. Det som skaper ny rekord, er forventning om økte slaktevekter grunnet lave fôrpriser som i grove trekk følger prisutviklingen i olje- og energimarkedet.

Mens Kina har underskudd av svinekjøtt, har EU en selvforsyning på ca 112 %. EU er ikke bare store i verden på produksjon, de er også store på eksport. Tyskland, Spania og Frankrike er de landene som drar de største volumene og representerer til sammen opp mot 50 % av det samlede volumet produsert i EU-landene.

Enorm utvikling i Kina

Kineserne har mange munner å mette og en regner med at ca 70 prosent av alt kjøttet som konsumeres er svinekjøtt. I perioden 1975 - 2014 har forbruket utviklet seg fra 7 til 55 millioner tonn.

Selv om kinesiske myndigheter har ambisjon om å investere i egen matproduksjon for å øke selvforsyningsgraden, regner en fortsatt med at landet i mange år framover vil være en svært stor importør av svinekjøtt. I fjor falt innenlands produksjonen med fem prosent.  En av grunnene er at myndighetene stenger ned en mengde gårder på grunn av forurensning av drikkevannskilder - samt konflikter knyttet til  satsingen på turisme. Gjødselhandtering er ikke det som har vært høyest prioritet, og en har derfor en mengde gamle systemer som nå blir stengt. 

Ser lysere ut?

Europeisk svineproduksjon preges av økende forbrukerfokus knyttet til dyrevelferd, antibiotikaforbruk og resistensproblematikk, samt generell fokus på det miljømessige bildet. Europeiske forbrukerinteresser blir mer og mer sammenfallende med de norske.

Etter to meget vanskelig år i europeisk svineproduksjon kan det endelig se litt lysere ut; siste halvår av 2016 viser en en oppgang og forbedring av lønnsomheten. Det er ikke så mange analytikere som er krystallklare rundt hvor lenge oppturen vil vare, men flere tror at det er en midlertidig tendens og at det kan ha en viss varighet.

Topigs Norsvin

For Topigs Norsvin er disse utviklingstrekkene svært gledelige. Selskapets virksomhet er avhengig av at det går godt hos kunder og samarbeidspartnere, og Europa er et svært viktig marked.

I de senere årene har også konsolideringen i svinenæringa skutt ytterligere fart, slik at vi nå ser en utvikling mer tilsvarende endringene som har pågått i USA, hvor integrerte produsenter kontrollerer store deler av verdikjeden. Ofte er det snakk om dedikerte profesjonelle produsenter eller samarbeidsgrupperinger.

Topigs Norsvin tar nye grep og  har klare mål om å være førstevalget når det kommer til valg av genetikk. Vi skal sørge for å være en konkurransedyktig leverandør til de forskjellige markedssegmentene. Vi skal være best på FoU og implementering, det er det som skal styrke framgangen på produktet vårt. Sist men ikke minst, vi skal bygge tillit og troverdighet. Til det trenger vi de beste fagfolkene. Noen av de finnes i Norge, - på Hamar og på Ås! 

Artikkel Geir 2

Geir Heggheim er styreleder i Norsvin SA, og nestleder i styret i Topigs Norsvin.