Topigs Norsvin inn i det britiske markedet

Topigs Norsvin inn i det britiske markedet

JSR Genetics og Topigs Norsvin har inngått avtale om avlssamarbeid på gris. JSR Genetics blir med dette eksklusiv distributør av Topigs Norsvin avlsmateriale i Storbritannia.

 

Norsvin fusjonerte i 2014 sin internasjonale virksomhet med nederlandske Topigs, og ble med det verdens nest største svinegenetikkselskap. Nå utvides virksomheten ytterligere gjennom avtalen med JSR Genetics i Storbritannia. Topigs Norsvin distribuerer nå norsk og nederlandsk svinegenetikk sammen til store deler av verden.

Bjarne_Holm

Avtalen med JSR Genetics gir oss en unik mulighet for ytterligere vekst i Storbritannina, sier Bjarne Holm, utviklingsdirektør i Topigs Norsvin. Foto: Topigs Norsvin/Frank Holm. 

Styreleder i JSR Genetics, Bernard Hoggarth, uttaler; «Med denne avtalen slår to av verdens ledende avlsselskaper på gris sine ressurser sammen for å oppnå enda bedre produktutvikling og lønnsomhet for britisk svineproduksjon. Begge selskapene beholder sin uavhengighet og JSR Genetics får muligheten til å tilby sine kunder og markedet i Storbritannia et bredere og bedre produktspekter. Vi ser frem til å tilby våre britiske kunder det beste fra Topigs Norsvins produktportefølje».   

Daglig leder i JSR Genetics, Tim Rymer, legger til; «For det britiske markedet betyr dette at svineprodusenter får tilgang til det siste av teknologi og produkter, støttet av et av de største og mest profesjonelle forsknings- og utviklingsprogrammene på gris i verden. Utviklingen går raskt, og med denne avtalen får JSR Genetics tilgang på ledende anvendt genteknologi».

Morrasene til JSR Genetics vil bli «Powered by Topigs Norsvin», noe som betyr at Topigs Norsvin vil drifte avlsprogrammet til JSR Genetics og tilby nye produkter og tjenester fra Topigs Norsvins forskningsprogram.

Utviklingsdirektør i Topigs Norsvin, Bjarne Holm, kommenterer; «Vi er glade for å ha inngått denne avtalen med JSR Genetics for det Britiske markedet. Som det mest innovative avlsselskapet på gris kan vi tilby lendende produkter og produktutvikling til JSR Genetics, samtidig som JSR Genetics bidrar med en betydelig infrastruktur og en sterk posisjon i markedet. Dette gir oss en unik mulighet til ytterligere vekst i Storbritannina».  

For mer informasjon, kontakt:

Bjarne Holm, utviklingsdirektør i Topigs Norsvin, tlf: 922 37 155

 

topigs_norsvin_horizontal_rgb

 

 

  • Svinegenetikkselskap. Resultat av fusjonen mellom Topigs og Norsvin International AS.
  • Verdens nest største på svinegenetikk.
  • Hovedkontor i Vught, Nederland, om lag 500 ansatte.
  • Hovedoppgaver er utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk.
  • Se også: www.topigsnorsvin.com

 

jsr

 

 

 

  • UKs største avlsselskap på gris.
  • Et av de største familieeide «farming»-selskapene i UK. Utgjør sammen med JSR Farming, JSR Group. Hovedkontor i Southburn, East Yorkshire.
  • I Storbritannina er det totalt ca. 500.000 purker.