Videointervju med Olav Eik-Nes og Geir Heggheim

Videointervju med Olav Eik-Nes og Geir Heggheim

I dette videointervjuet kommenterer Olav Eik-Nes, adm.dir. i Norsvin SA, og Geir Heggheim, styreleder i Norsvin SA, fusjonen mellom Norsvin International og det nederlandske avlsselskapet TOPIGS.