Mot gjenvalg på Geir Heggheim?

09.02.2017

Norsvin SA sitt årsmøte finner sted den 21.-22. mars, og valgkomiteens innstilling er nå offentlig. Geir Heggheim fra Rogaland innstilles på sitt 5. år som styreleder.

Les mer

Fortsatt mangelfulle rutiner rundt MRSA-testing av folk

08.02.2017

Testing av folk er et viktig tiltak i myndighetenes og næringas felles arbeid mot MRSA. Allikevel er vår erfaring at praksisen varierer på de ulike legekontorene, og mange opplever fortsatt å bli avvist når de ønsker å teste seg, uten å bli henvist videre.

Les mer

Ledig stilling: Fagrådgiver (vikariat)

07.02.2017

Norsvin søker etter fagrådgiver i ett års vikariat. Arbeidsoppgaver vil være brukerstøtte og utviklingsoppgaver innen Ingris, utvikling av studiekurs og annen kunnskapsformidling til svineprodusenter og rådgivere.

Les mer

Ledig stilling: Røkter på seminstasjonen (engasjement)

07.02.2017

Vi har ledig stilling som røkter på vår seminstasjon i Hamar. Arbeidet omfatter sæduttak, fôring og stell, renhold samt generelt tilsyn. 

Les mer

Ledig stilling: Forsker

02.02.2017

Til våre forskningsprosjekter innen avl og genetikk søker vi etter forsker i 100 % fast stilling. Norsvins forskergruppe har en viktig rolle i videreutviklingen av avlsmaterialet, både for den norske svineprodusenten og for våre internasjonale kunder. 

Les mer

Kan tjenestedesign øke lønnsomheten?

25.01.2017

Design er mer enn hvordan ting ser ut: Norsvin har fått støtte av Designrådet til et prosjekt som omhandler innovasjon av tjenester. Prosjektet har fått navnet «Svinaktig god lønnsomhet – økt produktivitet for svineprodusentene».

Les mer

Fortsatt markedsoverskudd, men noe bedring

19.01.2017

Totalmarked for kjøtt og egg har nettopp revidert markedsprognosen for 2017. Prognosen viser en overproduksjon på 1600 tonn svinekjøtt. 

Les mer

Regionale dagskurs: Jobb smart – tid spart

19.01.2017

Norsvinskolen arrangerer i februar og mars regionale dagskurs med tema «Jobb smart – tid spart». Kurset er en oppfølging og et supplement til vinterens studiekurs med samme tema.  

Les mer