MRSA i formeringsbesetning i Rogaland

MRSA i formeringsbesetning i Rogaland

Mattilsynet har fått bekreftet at det er påvist MRSA i en besetning i Hå kommune i Rogaland. -Det er første gang vi finner MRSA i en formeringsbesetning her i Norge, sier avdelingsleder i Mattilsynet, Odd Ivar Berget. – Situasjonen er krevende.

Kartlegger kontaktbesetninger

Besetningen er båndlagt inntil videre, og arbeidet med å kartlegge hvem som har kjøpt dyr fra denne besetningen er i full gang.

-Det er viktig å få oversikt over kontaktbesetningene så fort som mulig, slik at vi kan få tatt prøver og satt i verk nødvendige tiltak for å bli kvitt MRSA-smitten, sier Berget.

Veterinærinstituttet analyser nå også prøver som vil gi svar på om MRSA-funnet i Rogaland er et nytt tilfelle, eller om det henger sammen med tidligere tilfeller. Disse prøvene vil ikke være klare før tidligst i neste uke.

Det var prøver fra Mattilsynets overvåknings- og kartleggingsprogram som ga mistanke om MRSA i svinebesetningen i Hå.

Ingen dyresykdom

MRSA, antibiotikaresistente gule stafylokokker, en trussel mot folkehelsa, og ingen dyresykdom. Dyrene blir ikke syke, og produksjonen i besetningene som smittes påvirkes ikke. 

For mennesker som allerede har svekket helse kan MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. - Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem, sier Berget. 

Ikke farlig å spise kjøtt

LA-MRSA kan finnes i kjøttet fra svin som er smittet med bakterien, men sannsynligheten for at mennesker skal bli smittet gjennom å spise svinekjøtt er svært liten.

 

Les mer: 

MRSA i svinebesetning i Hå i Rogaland (Mattilsynet)

LA-MRSA – Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter