Norsvinskolen

Norsvinskolen tilbyr hvert år kurs innen smågrisproduksjon, slaktegrisproduksjon og driftsledelse. Vi tilbyr også inseminasjonskurs og ulike fordypningskurs innen utvalgte tema. 

Målsettingen med Norsvinskolen er å øke lønnsomheten i grisehuset gjennom faglig skolering. Norsvinskolen er også en viktig møteplass for å bygge nettverk innen svineproduksjon.

Norsvinskolen er også en viktig del for å få kompetansebevis. Kompetansebevis i svinenæringa ble innført i 2003. Det er ikke lovpålagt å ha kompetansebevis, men næringa anbefaler det. Deltagere som har fullført Norsvinskolen, et dagskurs som arrangert av Animalia og har hatt gjennomgang i egen besetning, vil få tildelt kompetansebevis. Kompetansebeviset skrives ut av Animalia. Hovedfokus for kompetansebevis er dyrevelferd.