Årsberetning 2015 Norsvin SA

Årsberetning 2015 Norsvin SA

Norsvin SA sin årsberetning for 2015 med bl.a. års- og konsernregnskap skal behandles på Norsvins årsmøte 16. – 17. mars 2016.

Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på 19,7 millioner i 2015, noe som er en økning på 9,4 millioner kroner i forhold til året før. Selskapets driftsresultat var 19,7 millioner, noe som er en økning på 10,0 millioner kroner i forhold til året før. Egenkapitalen er per utgangen av året 101,7 millioner og utgjør 75,2 % av totalkapitalen. I hovedsak skyldes økningen av resultatet en engangspost knyttet til gevinst ved salg av Norsvinsenteret.

Årsberetningen 2015 kan lastes ned her: