Årsberetning 2016 Norsvin SA

Årsberetning 2016 Norsvin SA

Norsvin SA sin årsberetning for 2015 med bl.a. års- og konsernregnskap ble behandlet på Norsvins årsmøte 21. – 22. mars 2017.

Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på 5,2 millioner i 2016, noe som er en reduksjon på 14,5 millioner kroner i forhold til året før. Selskapets driftsresultat var 4,4 millioner, noe som er en nedgang på 15,2 millioner kroner i forhold til året før. I all hovedsak 

skyldes det reduserte resultatet en engangspost knyttet til gevinst ved salg av Norsvinsenteret i 2015. Egenkapitalen er per utgangen av året 107 millioner og utgjør 75,4 % av totalkapitalen.

Årsberetning 2016 Norsvin SA (pdf)