Andelsinnskudd og serviceavgift

Andelsinnskudd og serviceavgift

Etter at Norsvin gikk over til å bli et Samvirkeforetak (SA) betalte alle Norsvins eiere inn et andelsinnskudd. Dette innskuddet faktureres også til nye eiere i Norsvin. 

Andelsinnskuddet er på 2000 kroner for alle som eier eller leier purker, 1000 kroner for slaktegrisprodusenter og andre. ”Andre” omfatter personer bosatt i Norge, men med sterke relasjoner til svinenæringa (tidl. støttemedlemmer). Andelsinnskuddet forrentes ikke og tilbakebetales når eierskapet opphører. Dersom Norsvin oppløses vil gjenværende midler tilfalle eierne etter grad av samhandling med eierne. Som andelseier er du kun økonomisk ansvarlig for ditt andelsinnskudd og ikke noe mer.

  • Ved innbetaling av andelsinnskuddet blir du formell eier av Norsvin.
  • Ingenting gjøres i forhold til andelsinnskudd ved endring (ingen fakturering eller kreditering).
  • Andelsinnskudd tilbakebetales ved oppsigelse.

Serviceavgift

Som eier skal du fortsatt betale en årlig serviceavgift etter samme mal som den tidligere medlemskontingenten. Avgifta er også med på delfinansiering av lagsapparatets aktiviteter og Norsvins næringspolitiske engasjement, som alle svineprodusenter nyter godt av.

  • Endringer vedr. neste års betalinger må gis Norsvin innen 30.11 året før.
  • Serviceavgiften oppdateres automatisk i forhold til oppdatert eierinfo ved fakturering neste år.
  • Serviceavgift tilbakebetales ikke.

Hvorfor eier av Norsvin?

Norsvin som interesseorganisasjon jobber for din framtid som svineprodusent. Som eier er du med å påvirke din egen framtid. Norsvin sentralt arbeider aktivt ovenfor faglag og politiske miljøet når det gjelder svinenæringas rammebetingelser. Din stemme blir hørt lokalt via Norsvins fylkes- og lokallag, som jobber svært aktivt for å synliggjøre svinenæringa som en viktig aktør i norsk næringsliv. Norsvin er vaktbikkje ovenfor dem som leverer varer og tjenester eller kjøper produkter fra svineprodusentene.

Nøkkelord: Om oss