Fylkeslag

Fylkeslagene i Agder slår seg sammen

06.02.2015

Norsvins fylkeslag i Aust- og Vest-Agder har nå slått seg sammen til Norsvin Agder. 

Les mer

Grisen har stor betydning

15.01.2013

I 2011 var hele 40,7 prosent av alt slakt her i landet svinekjøtt. Svinekjøttet gir store ringvirkninger og er en svært viktig del av den norske landbrukspolitikken. Grisens store volum gir stor verdiskapning i hele verdikjeden.

Les mer

Tilbakeføring til fylkeslaga

03.07.2012

Årsmøtet bestemte at tilbakeføringen til fylkeslaga skal øke med 50 kroner i 2013 og at det skal avsettes 100.000 kroner til spesielle prosjekter i lagsapparatet. Tilbakeføringene for 2012 vil skje i mai ut fra tabell 3. Det er fylkeslagene som avgjør hvor mye de i neste omgang sender videre til sine lokallag.

Les mer

Serviceavgift

03.07.2012

Årsmøtet besluttet å øke serviceavgifta med i snitt 5,9 % i 2013, etter at avgifta ikke økte i 2012.

Les mer

Retningslinjer for eierorganisasjonen Norsvin

03.07.2012

Vedtatt i Norsvins årsmøte  23.03.2010

I hht Norsvin SA sine vedtekter, § 3, skal Norsvins årsmøte vedta retningslinjene for eierorganisasjonen i Norsvin. Disse retningslinjene erstatter vedtekter for Norsvins fylkeslag og vedtekter for Norsvins lokallag, siste gang vedtatt i Norsvins styre 19.12.1997.

Les mer