Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA sin årsberetning for 2014 med bl.a. års- og konsernregnskap skal behandles på Norsvins årsmøte 19. – 20. mars. Norsvin SA oppnådde et årsresultat før skatt på 10,3 millioner i 2014, noe som er en reduksjon på 0,6 millioner kroner i forhold til året før. 

Selskapets driftsresultat var 9,7 millioner, noe som er en svekkelse på 0,8 millioner kroner i forhold til året før.

Årsberetningen finner du her: