Strategi og vedtekter

Strategi og vedtekter

Med en 50 år lang historie i ryggen som avlsorganisasjon, er nå Norsvin klare for å ta ny sats og skape nye milepæler i norsk svineavlshistorie.  

Norsvin har i samarbeid med våre tillitsvalgte utarbeidet en ny strategiplan for interesseorganisasjonen Norsvin SA. Strategiplanen gjelder for perioden 2014 – 2018.

 

Norsvins strategiplan finner du her:

 

Og her finner du våre vedtekter og instrukser:

 

Nøkkelord: Om oss