Styret og andre tillitsvalgte

  Navn Sted E-post Telefon Mobil
Styreleder Geir Heggheim Tau, Rogaland Epost 51 74 43 93 905 29 947
Nestleder Linda Gjerde Myhren Valldal, Møre og Romsdal Epost   48 14 25 30
  Arne Gabriel Krog   Ørje, Østfold Epost   932 38 988
  Beate Menes Didriksen Stokke, Vestfold Epost   984 55 292
  Per Fredrik Bang Vega, Nordland Epost   970 63 994
Ansattevalgt Dyre Johan Haug   Epost    
Ansattevalgt Solveig Kongsrud   Epost    
Årsmøtets ordfører

Johan Arnt Dahlen, Dalen gård 7624 Ekne - Epost  99 39 96 21 

Årsmøtets varaordfører

Bente Børsheim, Marken, 8980 Vega – Epost  908 82 005