En epoke er over på Stensby

En epoke er over på Stensby

Når Norsvins råner sommeren 2017 flytter til anlegget i Bergsetmarka, er en over 60 år lang epoke med seminproduksjon på Stensby over.

Sammen med det som da var NRF (Geno), hadde Norsvin seminproduksjon på Stensby fra slutten av 50-tallet. Men kapasiteten var begrenset; med rundt seks råner i produksjon.

På 70-tallet ble det bygd ny fløy med plass til 40 råner, og i høysesongen dette året ble det sendt ut hele 130 doser på en dag, noe som var rekord! I 1980 flyttet oksene til Store Ree på Stange, og antallet råneplasser økte til 100.

Etter hvert som tilslutningen til semin gradvis ble større utover på 80- og 90-tallet ble stasjonen bygd på flere ganger, til dagens kapasitet på 280 råneplasser. Stensby er i dag eneleverandør av semin til norsk svineproduksjon, -et scenario som trolig var tilnærmet «utenkelig» under den spede starten på 50-tallet. I dag produseres mer enn 4 000 doser på de travleste dagene.

Bilde: Erik Evensen i arbeid med sæduttak på Stensby på slutten av 70-tallet.