En stor dag

En stor dag

Norsvin nye seminstasjon, Norsvin Alfa, er nå offisielt åpnet. Det ble markert 9. mai, med over 500 gjester på anlegget som skal huse 300 seminråner og forsyne norsk og internasjonal svineproduksjon med svinegenetikk i verdensklasse.

Totalt var det over 500 besøkende som fant veien til Norsvin Alfa åpningsdagen; innbudte gjester fra inn- og utland, samarbeidspartnere, leverandører, svineprodusenter og andre som var kommet for å ta det 4000 m2 store anlegget nærmere i øyesyn.

Se også: Innslag om Norsvin Alfa på Dagsrevyen (NRK)

Viktig satsing

Ordfører i Hamar, Einar Busterud stod for den offisielle åpningen, som markerte starten på en ny epoke i Norsvins historie. Norsvin Alfa er den største investeringen i selskapet noensinne, og viktig for å sikre god norsk dyrehelse og leveringsdyktighet nasjonalt og internasjonalt.

”Dette er en stor dag for den norske bonden og norsk landbruk generelt”, sa styreleder i Norsvin SA Geir Heggheim. Martin Bijl, direktør i Topigs Norsvin, satte satsingen i internasjonalt perspektiv, ”Med Norsvin Alfa styrker Norsvin sin posisjon som leverandør av to av fire raser i Topigs Norsvins produktportefølje”. Gjennom Topigs Norsvin selges det totalt 9 millioner doser med svinesæd globalt, 500 000 av de produseres i Norge, - om få uker vil det skje fra Norsvin Alfa. 

Viste frem anlegget

Det er langt fra et helt vanlig fjøsbygg som skal til for å huse landets avlsråner. Det ble illustrert og forklart gjennom guidede omvisninger åpningsdagen. De 12 tappebingene er kjernen i anlegget. Her foregår sædtappingen som for én råne gir mer enn 50 milliarder sædceller. Hver råne tappes ca. hver fjerde dag, og sæden går umiddelbart til stasjonens laboratorium for kvalitetskontroll og dose-produksjon, før den distribueres som ferdige doser til norske eller internasjonale besetninger. Selve fjøsbygget på 2 800 m2 er inndelt i fire avdelinger med rånebinger. Det er to tilsluttede bygg; administrasjonsbygg med smittesluser, laboratorium, ekspedisjon og kontorer, og et lagerbygg med bl.a. garasje og inn- og utlastingsrom.

 100 millioner slaktegris

En ny seminstasjon har vært viktig for å verne om den gode helsestatusen i norsk svineproduksjon. God dyrehelse i kombinasjon med verdensledende genetikk er viktige konkurransefortrinn for Norsvins eksport av genetiske produkter. Det eksporteres i dag semin til en rekke land i Topigs Norsvin-systemet. Med Norsvin Alfa økes leveringsdyktigheten av sæd fra råner med den beste avlskvalitet til Topigs Norsvins kjernebesetninger i de viktigste markedene, som USA, Russland, Tyskland og Brasil. Mulighetsrommet er stort: hvert år produseres det mer enn 100 millioner slaktegris med Topigs Norsvin-genetikk.

Takk til alle besøkende som tok turen til Norsvin Alfa åpningsdagen. Takk også til Nortura, for servering av grillmat under arrangementet, og til Gråkjær AS og Felleskjøpet Agri som medarrangører på det åpne arrangementet. 

Vi gleder oss til å ta anlegget i bruk!

Byggeprosjektet Norsvin Alfa
  • Norsvins nye seminrånestasjon. Med sine 4000 m2 og plass til 300 råner er bygget blant Europas største.
  • Totalt 75 millioner kroner er investert i prosjektet.
  • Bygget er satt opp av Gråkjær AS i totalentreprise, med Felleskjøpet Agri som servicepartner på I-mek.
  • Oppføringen av bygningene startet i midten av oktober 2016, og rånene overflyttes i begynnelsen av juni 2017.
  • Sentrale forhold i planleggingen har vært smittevern, brannvern og logistikk av dyr og varer.
  • Norsvin Alfa ligger i Bergsetmarka i Vang øst for Hamar. Bak valget av tomta ligger det bl.a. til grunn at den nye stasjonen skal ha god avstand til andre svinebesetninger. Tomta er avskjermet i forhold til trafikk og annen husdyrproduksjon.
  • Dagens lokalisering på Stensby, utenfor Hamar, er utfordrende i forhold til økt utbygging i nærområdet og smitterisiko.
  • Byggekomitèen har bestått av: Målfrid Narum, Helge Prestrud, og Svein Erik Stavne (alle Norsvin), Knut Reistad og Ola Dahl (Byggeråd AS), og Hans Fisker og Søren Henriksen (Gråkjær AS).
Utside

Bygget har en prislapp på 75 millioner kroner, og er Norsvins største investering noensinne. 

Fjøsavd

Selve fjøsbygget på 2 800 m2 er inndelt i fire avdelinger med rånebinger. 

Martin Bijl Målfrid Narum

Martin Bijl, direktør i Topigs Norsvin, i samtale med Målfrid Narum, som har ledet byggeprosjektet fra Norsvins side. 

Off åpning

På formiddagen var det offisiell åpning med innbudte gjester. 

Off åpning2

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, foretok den offisielle åpningen av Norsvin Alfa seminstasjon. 

Servering

Nortura stod for serveringen til de over 500 gjestene som var innom Norsvin Alfa åpningsdagen. 

 

Se også: 

Film med bilder fra byggeprosessen

Ny seminstasjon (artikkel fra Norsvins årsmagasin)

En epoke er over på Stensby