Endrede bestillingsrutiner for Hampshire-sæd

Endrede bestillingsrutiner for Hampshire-sæd

Fra tirsdag 1. september er det ikke lenger krav om forhåndsbestilling for levering av Hampshire-sæd. Vi vil oppfordre til fortsatt forhåndsbestilling, da dette gir sikkerhet for levering av ønsket sædtype, samt lavest pris pr dose (rabatt ved forhåndsbestilling er 10 kr).

Mor Pluss, Edel Pluss og Smågris Pluss må fortsatt forhåndsbestilles.

For nærmere informasjon om bestillingsfrister, se http://norsvin.no/Semin/Bestilling/Bestillingsfrister