Fremgang på byggeplassen

Fremgang på byggeplassen

Bygningene på den nye seminstasjonen er nå i ferd med å reise seg. Etter planen skal anlegget i Bergsetmarka i Hamar kommune være innflyttingsklart sommeren 2017. 

Den største bygningen er seminfjøset som er på nærmere 3000 m2 og skal ha plass for 300 seminråner fordelt på fire avdelinger. Hver rånebinge er 6 m2. På midten av husdyrbygget blir det eget rom innredet for sæduttak. Som man ser av bildet har det meste av sperrene kommet opp nå på dette bygget.

Foran fjøsbygningen skal det settes opp et tilknyttet bygg med blant annet garderober/ dusjer, laboratorium, kontorer og pakkerom. Det blir også et eget bygg på baksiden av fjøset for mottak og utlasting av dyr. Alle bygningene, totalt ca 4000 m2, oppføres av Gråkjær AS i totalentreprise.