Kranselag på byggeplassen

Kranselag på byggeplassen

Det har i hele høst vært hektisk aktivitet på den nye seminstasjontomta. Et prosjekt i rute ble feiret med kranselag onsdag 14. desember.  Nå tar arbeidet pause til over nyttår.

Det var ca. 25 tilstede på kranselaget. I tillegg til representanter fra Gråkjær og deres innleide bygningsarbeidere, var det bl.a. folk fra Dobloug entreprenører, Norsk Landbruksrådgivning, Felleskjøpet, Byggeråd og Norsvin.

Går alt som planlagt fremover, vil den nye seminstasjonen være innflyttingsklar til sommeren. Totalt vil den kunne huse 300 seminråner.

Les mer: Norsvin bygger ny seminstasjon

Kranselag1

Helge Prestrud og Olav Eik-Nes, Norsvin

Kranselag2

Prosjektleder Knut Reistad fra Byggeråd AS

Kranselag3

Med krans på toppen!

Kranselag4

Gustav Grøholt og Målfrid Narum, Norsvin, med prosjektleder Knut Reistad fra Byggeråd AS

Kranselag5

Byggearbeiderne tar nå ferie til over nyttår

Alle foto: Tore Mælumsæter